tijden

– De eerste wandeling begint om 09.45 tot 10.55 uur

– De tweede wandeling begint om 12.15 tot 13.25 uur

– De derde wandeling begint om 14.50 tot 16.00 uur

Een wandeling is  70 minuten

De honden worden binnen het half uur voor de wandeling opgehaald.

De honden worden binnen het half uur na de wandeling teruggebracht.